انتخاب نام دختر و پسر

اسم پسر با خ

خیام

معنی اسم خیام خیام اسم پسرانه است، معنی خیام: (اَعلام) حکیم عمر خیام نیشابوری فیلسوف، ریاضیدان، منجم و شاعر نامدار…
بیش تر بخوانید

خیرالله

معنی اسم خیرالله خیرالله اسم پسرانه است، معنی خیرالله: (عربی) خیرالهی، نیکویی خدا. ریشه اسم خیرالله اسم عربی
بیش تر بخوانید

خلیل

معنی اسم خلیل خلیل اسم پسرانه است، معنی خلیل: (عربی) ۱- دوست، دوست یکدل؛ ۲- (اَعلام) لقب حضرت ابراهیم(ع) در…
بیش تر بخوانید

خلف

معنی اسم خلف خلف اسم پسرانه است، معنی خلف: (عربی) ۱- صالح، شایسته (فرزند)؛ ۲- جانشین؛ ۳- (به مجاز) پیروی…
بیش تر بخوانید

خوش روز

معنی اسم خوش روز خوش روز اسم پسرانه است، معنی خوش روز: دارای زندگی راحت و بارفاه. ریشه اسم خوش…
بیش تر بخوانید

خوشیار

معنی اسم خوشیار خوشیار اسم پسرانه است، معنی خوشیار: دوست و یار شاد و شادمان. ریشه اسم خوشیار اسم فارسی
بیش تر بخوانید

خلیل الرحمان

معنی اسم خلیل الرحمان خلیل الرحمان اسم پسرانه است، معنی خلیل الرحمان: (عربی) خلیل الله ریشه اسم خلیل الرحمان اسم…
بیش تر بخوانید

خاتم

معنی اسم خاتم خاتم اسم پسرانه است، معنی خاتم: (در صنایع دستی) ۱- نقوش و طرح‌های تزیینی روی چوب؛ ۲-…
بیش تر بخوانید

خالد

معنی اسم خالد خالد اسم پسرانه است، معنی خالد: (عربی) ۱- (در قدیم) پاینده و جاوید؛ ۲- (اَعلام) ۱) خالد…
بیش تر بخوانید

خسرو

معنی اسم خسرو خسرو اسم پسرانه است، معنی خسرو: (معرب پهلوی) ۱- پادشاه؛ ۲- (اَعلام) شاه سلسلهی اشکانی: [۱۱۰-۱۲۸ میلادی]…
بیش تر بخوانید

خالق

معنی اسم خالق خالق اسم پسرانه است، معنی خالق: (عربی) ۱- آنکه کسی یا چیزی را پدید میآورد، به وجود…
بیش تر بخوانید

خشنود

معنی اسم خشنود خشنود اسم پسرانه است، معنی خشنود: ۱- خوشحال و راضی؛ ۲- (در قدیم) قانع. ریشه اسم خشنود…
بیش تر بخوانید

خشایار

معنی اسم خشایار خشایار اسم پسرانه است، معنی خشایار: ۱- دلیر، نیرومند؛ ۲- (اَعلام) نام دو تن از شاهان هخامنشی…
بیش تر بخوانید

خضر

معنی اسم خضر خضر اسم پسرانه است، معنی خضر: ۱- (اَعلام) ۱) پیامبری که بنا به روایات با شستشو در…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up