انتخاب نام دختر و پسر

اسم پسر با ض

ضیاء الحق

معنی اسم ضیاء الحق ضیاء الحق اسم پسرانه است، معنی ضیاء الحق: (عربی) روشنائی و نورِ حق. ریشه اسم ضیاء…
بیش تر بخوانید

ضیاء الدین

معنی اسم ضیاء الدین ضیاء الدین اسم پسرانه است، معنی ضیاء الدین: (عربی) ۱- روشنایی دین؛ ۲- (در اعلام) نام…
بیش تر بخوانید

ضرغام

معنی اسم ضرغام ضرغام اسم پسرانه است، معنی ضرغام: (عربی، ضِرغام) ۱- (در قدیم) شیر درنده؛ ۲- (به مجاز) پهلوان…
بیش تر بخوانید

ضیا

معنی اسم ضیا ضیا اسم پسرانه است، معنی ضیا: (عربی، ضیاء) (در قدیم) نور، روشنی. ریشه اسم ضیا اسم عربی
بیش تر بخوانید

ضیغم

معنی اسم ضیغم ضیغم اسم پسرانه است، معنی ضیغم: (عربی، ضَیغم) ۱- شیر بیشه، شیر قوی؛ ۲- (به مجاز) شجاع…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up