انتخاب نام دختر و پسر

اسم پسر با م

مصطفی

معنی اسم مصطفی مصطفی اسم پسرانه است، معنی مصطفی: (عربی) ۱- (در قدیم) برگزیده، صاف کرده شده؛ ۲- (اَعلام) ۱)…
بیش تر بخوانید

ماردین

معنی اسم ماردین ماردین اسم پسرانه است، معنی ماردین: ۱- نام یکی از شهرهای کردستان ترکیه است که در دامنهی…
بیش تر بخوانید

مادیار

معنی اسم مادیار مادیار اسم پسرانه است، معنی مادیار: (ماد = مادر + یار = کمک کننده، یاور، مددکار) یاور…
بیش تر بخوانید

مارتیا

معنی اسم مارتیا مارتیا اسم پسرانه است، معنی مارتیا: (پهلوی) ۱- آدمی، انسان؛ ۲- (اَعلام) نام پیشوای شورش عیلام در…
بیش تر بخوانید

مازیار

معنی اسم مازیار مازیار اسم پسرانه است، معنی مازیار: (= ماه ایزدیار، مازدیار) ۱- صاحبِ کوه ماز؛ ۲- (اَعلام) پسر…
بیش تر بخوانید

ماشاءالله

معنی اسم ماشاءالله ماشاءالله اسم پسرانه است، معنی ماشاءالله: (عربی) ۱- (شبه جمله) آنچه خداوند بخواهد، (برگرفته از قرآن کریم)…
بیش تر بخوانید

ماکان

معنی اسم ماکان ماکان اسم پسرانه است، معنی ماکان: (عربی) ۱- (در قدیم) آنچه بوده است؛ ۲- (اَعلام) نام پسر…
بیش تر بخوانید

مالک

معنی اسم مالک مالک اسم پسرانه است، معنی مالک: (عربی) ۱- آن که صاحب مِلک یا املاکی است؛ ۲- آن…
بیش تر بخوانید

مانی

معنی اسم مانی مانی اسم پسرانه است، معنی مانی: ۱- مانی (در لغت) به معنی «اندیشمند» است؛ ۲- (اَعلام) [۲۱۵-۲۷۶…
بیش تر بخوانید

ماهان

معنی اسم ماهان ماهان اسم پسرانه است، معنی ماهان: (اَعلام) ۱) نام پسر کیخسرو، پسر اردشیر، پسر قباد؛ ۲) نام…
بیش تر بخوانید

ماهد

معنی اسم ماهد ماهد اسم پسرانه است، معنی ماهد: ۱- گسترنده، گستراننده؛ ۲- نامی از نامهای باری تعالی. ریشه اسم…
بیش تر بخوانید

ماهر

معنی اسم ماهر ماهر اسم پسرانه است، معنی ماهر: (عربی) آن که در انجام کار و فن هنری استاد باشد…
بیش تر بخوانید

مجدالدین

معنی اسم مجدالدین مجدالدین اسم پسرانه است، معنی مجدالدین: (عربی) ۱- سبب عزت و بزرگی دین؛ ۲- مایهی شوکت و…
بیش تر بخوانید

ماهوَر

معنی اسم ماهوَر ماهوَر اسم پسرانه است، معنی ماهوَر: ۱- (در علوم زمین) هریک از برآمدگی  های دامنه  ی کوه…
بیش تر بخوانید

ماهیار

معنی اسم ماهیار ماهیار اسم پسرانه است، معنی ماهیار: (اَعلام) (در شاهنامه) ۱) یکی از دو وزیر دارا و از…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست