انتخاب نام دختر و پسر

اسم پسر با و

واقف

معنی اسم واقف واقف اسم پسرانه است، معنی واقف: (عربی) ۱- آگاه، با خبر، مطلع؛ ۲- (در فقه، در حقوق)…
بیش تر بخوانید

والا

معنی اسم والا والا اسم پسرانه است، معنی والا: (= بالا) ۱- دارندهی مقام و مرتبهی مهم، به ویژه مقام…
بیش تر بخوانید

وجیه الله

معنی اسم وجیه الله وجیه الله اسم پسرانه است، معنی وجیه الله: (عربی) ویژگی آنکه در نزد خداوند دارای قدر…
بیش تر بخوانید

واحد

معنی اسم واحد واحد اسم پسرانه است، معنی واحد: (عربی) ۱- آنکه در نوع خود بینظیر و منحصر به فرد…
بیش تر بخوانید

وادی

معنی اسم وادی وادی اسم پسرانه است، معنی وادی: (عربی) ۱- (به مجاز) سرزمین؛ ۲- فضای ذهنی ای که برای…
بیش تر بخوانید

وارث

معنی اسم وارث وارث اسم پسرانه است، معنی وارث: ۱- (در فقه و حقوق) آن که مال، مِلک یا مقامی…
بیش تر بخوانید

وحید

معنی اسم وحید وحید اسم پسرانه است، معنی وحید: (عربی) ۱- یگانه، یکتا، بینظیر؛ ۲- (در حالت قیدی) (در قدیم)…
بیش تر بخوانید

وحیدرضا

معنی اسم وحیدرضا وحیدرضا اسم پسرانه است، معنی وحیدرضا: (عربی) از نام‌های مرکب، ( وحید و رضا. ریشه اسم وحیدرضا…
بیش تر بخوانید

ودود

معنی اسم ودود ودود اسم پسرانه است، معنی ودود: ۱- از نام‌ها و صفات خداوند؛ ۲- (در قدیم) بسیار مهربان.…
بیش تر بخوانید

وسام

معنی اسم وسام وسام اسم پسرانه است، معنی وسام: (عربی) مدال، نشان افتخار، نشان شایستگی. ریشه اسم وسام اسم عربی
بیش تر بخوانید

وسیم

معنی اسم وسیم وسیم اسم پسرانه است، معنی وسیم: (عربی) (در قدیم) دارای نشان (زیبایی)، زیبا. ریشه اسم وسیم اسم…
بیش تر بخوانید

وصال

معنی اسم وصال وصال اسم پسرانه است، معنی وصال: (عربی) ۱- رسیدن به فرد مطلوب و هم آغوش شدن با…
بیش تر بخوانید

وفا

معنی اسم وفا وفا اسم پسرانه است، معنی وفا: (عربی) ۱- پایدار بودن در قول و قرار، تعهد دوستی یا…
بیش تر بخوانید

وفادار

معنی اسم وفادار وفادار اسم پسرانه است، معنی وفادار: (عربی ـ فارسی) آن که یا آنچه به تعهد، دوستی و…
بیش تر بخوانید

ولی

معنی اسم ولی ولی اسم پسرانه است، معنی ولی: (عربی) ۱- پدر یا مادر یا کفیل خرج کودک؛ ۲- (در…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up