1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. اقلیما
معنی اسم اقلیما

اقلیما اسم دخترانه است، معنی اقلیما: (معرب از یونانی) ۱- (= اقلیمیا) (در قدیم) ماده‌ای که از گداختن برخی از فلزات مانند طلا و نقره به دست میآورند؛ ۲- (اَعلام) نام دختر آدم(ع) که به نقل تاریخ در ازدواج هابیل بود.

ریشه اسم اقلیما

اسم عربی – اسم یونانی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست