1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. الفت

انتخاب نام دختر و پسر

الفت

معنی اسم الفت

الفت اسم دخترانه است، معنی الفت: (عربی) خو گیری، انس‌، محبت، دوستی، همدمی، عادت کردن به کسی (چیزی) همراه با دوست داشتن ِاو (آن).

ریشه اسم الفت

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست