1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. اُلگا

انتخاب نام دختر و پسر

اُلگا

معنی اسم اُلگا

اُلگا اسم دخترانه است، معنی اُلگا:   (ترکی) (= الکا) (در قدیم) سرزمین، ناحیه؛ (اَعلام) قدیسه الگا [حدود ۸۹۰-۹۶۹ میلادی] اولین قدیسهی روسی، همسر و نایب السلطنهی امیر کِیف [۹۴۵-۹۵۷ میلادی]، که مسیحی شد و مسیحیت را در روسیه رواج داد.

ریشه اسم اُلگا

اسم ترکی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست