1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. بخشنده

انتخاب نام دختر و پسر

بخشنده

معنی اسم بخشنده

بخشنده اسم دخترانه است، معنی بخشنده: (صفت فاعلی از بخشیدن) آنکه چیزی را بیآنکه عوضی بخواهد میبخشد؛ عطا کننده.

ریشه اسم بخشنده

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست