1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. بِهی

انتخاب نام دختر و پسر

بِهی

معنی اسم بِهی

بِهی اسم دخترانه است، معنی بِهی: (در قدیم) ۱- خوبی، نیکی، نیکویی؛ ۲- تندرستی، سلامت؛ ۳- نیکبختی، سعادت. [این کلمه چنانچه بَهی /bahi/ تلفظ شود به معنی زیبا، نیکو و خوب است].

ریشه اسم بِهی

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست