انتخاب نام دختر و پسر

بِه آفرین

معنی اسم بِه آفرین

بِه آفرین اسم دخترانه است، معنی بِه آفرین:   ۱- خوب آفریده؛ ۲- خوش سیما، خوش منظر؛ ۳- (اَعلام) (در شاهنامه) خواهر اسفندیار، که ارجاسپ تورانی او را زندانی کرده بود و اسفندیار آزادش کرد.

ریشه اسم بِه آفرین

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست