1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. تابنده

انتخاب نام دختر و پسر

تابنده

معنی اسم تابنده

تابنده اسم دخترانه است، معنی تابنده: (صفت فاعلی از تابیدن)، آنچه میتابد و نورافشانی میکند، درخشان.

ریشه اسم تابنده

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست