1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. دلنواز

انتخاب نام دختر و پسر

دلنواز

معنی اسم دلنواز

دلنواز اسم دخترانه است، معنی دلنواز: ۱- (به مجاز) مایهی آرامش دل، ‌آرامش بخش؛ ۲- (در قدیم) نوازشگر، مهربان و دلسوز، محبوب و معشوق.

ریشه اسم دلنواز

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست