1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. رستا

انتخاب نام دختر و پسر

رستا

معنی اسم رستا

رستا اسم دخترانه است، معنی رستا: (رَست = رَستن، رهیدن + ا (پسوند)) رستگار شده، رهایی یافته و خلاص شده

ریشه اسم رستا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست