1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. سالینا

انتخاب نام دختر و پسر

سالینا

معنی اسم سالینا

سالینا اسم دخترانه است، معنی سالینا:   [سال + ین (پسوند نسبت) + ا (پسوند نسبت)]، منسوب به سال، سالانه(؟).

ریشه اسم سالینا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست