1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. سوما

انتخاب نام دختر و پسر

سوما

معنی اسم سوما

سوما اسم دخترانه است، معنی سوما: ۱- ماه، نور ماه؛ ۲- (به مجاز) زیبا؛ نهر آب و مجرای قنات.

ریشه اسم سوما

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست