1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. سپینود

انتخاب نام دختر و پسر

سپینود

معنی اسم سپینود

سپینود اسم دخترانه است، معنی سپینود: (اَعلام) (در شاهنامه) دختر پادشاه هند (شنگل) و زن بهرام گور.

ریشه اسم سپینود

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست