1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. شانلی

انتخاب نام دختر و پسر

شانلی

معنی اسم شانلی

شانلی اسم دخترانه است، معنی شانلی: ( ترکی) ۱- افتخار آمیز؛ ۲- مشهور.

ریشه اسم شانلی

اسم ترکی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست