1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. شفا

انتخاب نام دختر و پسر

شفا

معنی اسم شفا

شفا اسم دخترانه است، معنی شفا: (عربی) ۱- بهبود، بهبود یافتن از بیماری؛ ۲- (در اصطلاح عرفانی) از میان رفتن بیماری دل به سبب تابش انوار ملکوتی است؛ ۳- (اَعلام) دایره المعارف عربی از ابن سینا، در زمینهی منطق، علوم طبیعی، ریاضیات و الاهیات، که بیشتر آن به فارسی ترجمه شده است.

ریشه اسم شفا

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست