1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. شمس جهان

انتخاب نام دختر و پسر

شمس جهان

معنی اسم شمس جهان

شمس جهان اسم دخترانه است، معنی شمس جهان: (عربی ـ معرب فارسی) ۱- خورشید جهان، آفتاب گیتی؛ ۲- (به مجاز) زیبارو.

ریشه اسم شمس جهان

اسم فارسی – اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست