1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. شیوه

انتخاب نام دختر و پسر

شیوه

معنی اسم شیوه

شیوه اسم دخترانه است، معنی شیوه: ۱- روش، طریقه؛ ۲- (در قدیم) عشوه، ناز، حالت، وضع؛ ۳- (در عرفان) اندک جذبه را گویند که گاه هست و گاه نیست

ریشه اسم شیوه

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست