1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. فاخر

انتخاب نام دختر و پسر

فاخر

معنی اسم فاخر

فاخر اسم پسرانه است، معنی فاخر: (عربی) ۱- گران‌بها، با ارزش؛ ۲- عالی؛ ۳- نیکو.

ریشه اسم فاخر

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست