1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. فتح الله

انتخاب نام دختر و پسر

فتح الله

معنی اسم فتح الله

فتح الله اسم پسرانه است، معنی فتح الله: (عربی) ۱- پیروزی خدا؛ ۲- (اَعلام) نام وزیرِ امیر مبارزالدین محمّد (معاصر حافظ).

ریشه اسم فتح الله

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست