1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. مهراد

انتخاب نام دختر و پسر

مهراد

معنی اسم مهراد

مهراد اسم پسرانه است، معنی مهراد: (مِه = مِهتر، بزرگتر + راد = جوانمرد)، ۱- جوانمرد مِهتر و بزرگتر؛ ۲- (اَعلام) از نویسندگان دورهی ساسانی که کتابی به نام بزرگمهر ابن بختگان نوشته است.

ریشه اسم مهراد

اسم فارسی

 

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست