1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. مهین

انتخاب نام دختر و پسر

مهین

معنی اسم مهین

مهین اسم پسرانه است، معنی مهین: ۱- کشوری که در آن شخص به دنیا آمده و تابعیت دولت آن را دارد، وطن؛ ۲- (در قدیم) زادگاه، موطن؛ ۳-(در قدیم) خانه، خانمان، قبیله.

ریشه اسم مهین

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست