1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. نصرت الله

انتخاب نام دختر و پسر

نصرت الله

معنی اسم نصرت الله

نصرت الله اسم پسرانه است، معنی نصرت الله: (عربی) ۱- یاری و کمک خداوند؛ ۲- پیروزی و فتح خداوند.

ریشه اسم نصرت الله

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست