1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. نصیر

انتخاب نام دختر و پسر

نصیر

معنی اسم نصیر

نصیر اسم پسرانه است، معنی نصیر: (عربی) ۱- یاری دهنده، یاور؛ ۲- از نام‌ها و صفات خداوند؛ ۳- (اَعلام) نصیر اصفهانی: [قرن ۱۲ هجری] پزشک و شاعر ایرانی، معروف به میرزا نصیر حسینی، سرایندهی منظومهی پیر و جوان.

ریشه اسم نصیر

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست