1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. وینا
معنی اسم وینا

وینا اسم دخترانه است، معنی وینا: ۱- بینا. [از ریشهی «وین»/vin/ به آرش دیدن در فرس هخامنشی «وئین» و در زند «ویتن» /vitan/ به آرش دیدن. (از فرهنگ پاشنگ)]؛ ۲- (در کردی، wenā) شناخت، شناسایی.

ریشه اسم وینا

اسم فارسی – اسم کردی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست