1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. پریا

انتخاب نام دختر و پسر

پریا

معنی اسم پریا

پریا اسم دخترانه است، معنی پریا: (پری + الف اسم ساز)؛  همانند پری.

ریشه اسم پریا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست