1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. کوروش

انتخاب نام دختر و پسر

کوروش

معنی اسم کوروش (کورش)

کوروش (کورش) اسم پسرانه است، معنی کوروش (کورش): ۱- به نقل از« یوستی» [از مستشرقین] کوروش از  کلمه  ی «کورو» به معنی خور یا خورشید؛ ۲- به نقل از بعضی منابع از ریشه  ی بابلی به معنی چوپان؛ ۳- (اَعلام) نام سه تن از شاهان ایران از سلسلهی هخامنشی ۱) کوروش اول: شاه انشان (ایلام) [قرن ۷ پیش از میلاد]، نیای کوروش بزرگ، که پس از تسخیر سرزمینش به وسیلهی آشور بانیپال، خراجگزار وی شد [۶۳۹ پیش از میلاد]. ۲) کوروش بزرگ: شاه [۵۵۹-۵۳۰ پیش از میلاد] و بنیانگذار شاهنشاهی ایران. او آخرین شاه ماد را برانداخت [۵۵۰ پیش از میلاد] ولیدی [۵۴۷ پیش از میلاد] و بابل [۵۴۰ پیش از میلاد] را تسخیر کرد. ۳) کوروش کوچک: پسر داریوش دوم، مدعی برادر خود اردشیر دوم در جانشینی پدر. در سال ۴۰۱ پیش از میلاد به یاری مزدوران یونانی روانهی جنگ با اردشیر شد، ولی از او شکست خورد و کشته شد.

ریشه اسم کوروش (کورش)

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست