1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. یونس

انتخاب نام دختر و پسر

یونس

معنی اسم یونس

یونس اسم پسرانه است، معنی یونس: (سریانی ؟) (اَعلام) ۱) سورهی دهم از قرآن کریم، دارای صد و نه آیه؛ ۲) یونس(ع) پسر متّی ملقب به ذوالنون (= صاحب ماهی) یکی از انبیای بنی اسرائیل که به روایت عهد عتیق، در نینوا ظهور کرد. هنگامی که در کشتی سفر می کرد او را در آب انداختند. ماهی بزرگی او را بلعید و سه روز بعد از شکم خود به ساحل انداخت. کتاب یونس نبی (ترجمه)، در عهد عتیق دربارهی اوست. + یونا.

ریشه اسم یونس

اسم عبری

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست