روش های موثر آموزش رفتار صحیح به کودکان

آموزش آداب و رفتار صحیح به کودکان

انتخاب شیوه تربیتی مناسب برای آموزش رفتار صحیح به کودکان ، باید متناسب با شخصیت و خلق و خوی کودک باشد تا به کشف و شناسایی استعدادها و علایق او منتهی شود. تربیت به کودکان می آموزد که چگونه از مقررات اطاعت کنند و به همه احترام بگذارند. به عبارت دیگر، آموزش رفتار خوب به کودکان پیروی از مجموعه قواعدی را می آموزد و شامل روش های تنبیهی و تشویقی است.

اهمیت دادن به رفتار خوب باید طبیعی باشد؛ کودک را به زور اجبار به داشتن رفتار خوب نکنید، با سپری شدن زمان و استفاده از تکنیک یادآوری کودک، کم کم رفتار خوب را یاد می‌گیرد. درست نیست که از کودکمان انتظار داشته باشیم همیشه بهترین رفتار‌های ما را تقلید کند، در حالیکه اغلب رفتار‌های معمولی ما را می‌بیند، ما ناخواسته به او می‌آموزیم که چگونه خوب یا بد رفتار کند، ولی زمان زیادی لازم است تا او بتواند رفتار درست را یاد بگیرد.

روش های موثر آموزش رفتار صحیح به کودکان
روش های موثر آموزش رفتار صحیح به کودکان

آموزش رفتار خوب به کودکان

 • به کودک یاد دهید در صورتی که فکر می‌کند انجام کاری برای آنها ایجاد مشکل می‌کند، قبل از انجام آن اجازه بگیرد. اجازه می‌تواند آنها را از دردسر‌های بعدی نجات دهد.
 • کودک باید بداند زمانی که از آنها احوال‌پرسی می‌شود، با احترام پاسخ دهند و همین سوال را از طرف مقابل بپرسد.
 • در صورتی که قرار است کودک به تنهایی یا همراه شما شب را در خانه دوستش بگذراند، هنگام خداحافظی بابت گذراندن یک شب عالی و خاطره‌انگیز در منزل آنها، از میزبان تشکر کند.
 •  برای آموزش رفتار صحیح به کودکان از او بخواهید در صورتی که پشت در بسته اتاق، خانه یا هر مکان دیگری قرار گرفته‌اند، قبل از ورود در بزنند و تا زمانی که شخصی اجازه ورود نداده است، وارد آن مکان نشوند.
 • به کودکان بگویید زمانی که با فردی تماس می‌گیرند، ابتدا خودشان را معرفی کنند و از طرف مقابل بپرسند که امکان صحبت کردن دارد یا نه.
 • کودک باید بیاموزد همیشه قدر‌دان باشند و بعد از دریافت هدیه از دیگران تشکر کند.
 • به آنها یاد دهید که در مقابل افراد بزرگسال از کلمات غیر‌مودبانه و نادرست استفاده نکنند. افراد بزرگسال بلافاصله متوجه کلمات و جملات نامربوط آنها خواهند شد و آن را خوشایند نمی‌دانند.
 • خوب است که کودک بیاموزد افراد دیگر را با نام‌های غیر‌مودبانه و زننده خطاب نکند.
 • کودک باید یاد بگیرد که به هیچ عنوان کسی را مسخره نکند. دست انداختن کسی به این معناست که آنها ضعیف هستند و باعث بر انگیختن خشم دیگران می‌شود.
 • کودکان باید یاد بگیرد اگر نمایش یا یک کنفرانس و انجمن برای آنها خسته‌کننده است، صبر و تحمل داشته باشد و اجازه دهد تا شما از آن فعالیت لذت ببرد. هنرمندان و بازیگران در حال ارائه بهترین کار هنری خود هستند.
 • به کودک آنها بیاموزید در صورتی که ناگهان به شخصی تنه زده‌اند، بلافاصله عذر‌خواهی کردن، یک رفتار مودبانه است.
 • کودک باید یاد بگیرد که موقع سرفه کردن یا عطسه زدن جلوی دهانش را بگیرد و جلوی جمع بینی‌اش را نگیرد.
 • یک رفتار مودبانه که کودک حتما باید یاد بگیرد، این است که در را برای فردی که می‌خواهد پشت سرش وارد شود، باز نگاه دارد.
 • اگر پدر و مادر یا معلم خود را در حال انجام کاری دیده‌اید، از آن‌ها بپرسد که نیاز به کمک دارند یا نه. در حین کمک کردن می‌تواند مهارت‌های زیادی بیاموزد.
 • خیلی خوب است که کودکان یاد بگیرند در صورتی که فرد بزرگسالی از آنها تقاضای کمک داشت، با روی گشاده و خندان درخواست آنها را انجام دهند.
 • به کودک یاد دهید در صورتی که شخصی کاری برای آنها انجام داده یا محبتی در حق آنها به جا آورده، تشکر کند. این رفتار آنها فرد مقابل را تشویق به کمک‌های بیشتری نسبت به آنها می‌کند. این رفتار آنها بیشتر در رابطه با معلم‌هایشان صادق است.
 • کودک باید آداب صحیح غذا خوردن و نحوه استفاده از قاشق و کارد و چنگال را یاد بگیرد. به او بگویید اگر نحوه استفاده درست آنها را نمی‌داند از شما برای آموزش آن تقاضا کند یا نحوه درست آن را از روی دست شما یاد بگیرد.
 • یک رفتار مودبانه روی میز غذا این است که کودک همیشه یک دستمال سفره همراهشان روی میز غذا داشته باشند و آن را روی پاهایشان بگذارند و از دستمال برای پاک کردن لب‌هایشان در حین غذا خوردن استفاده کنند.
 • کودکت باید بگیرد خم شدن روی میز غذا یک رفتار مودبانه نیست. به آنها آموزش دهید در صورت خواستن وسیله‌ای از دیگران تقاضا کنند.
 • کودک معمولا نمی‌داند زمانی که تقاضای انجام کار یا عدم انجام آن را دارند، در ابتدای جملات خود از لطفا استفاده کند. به عنوان والدین از لطفا در ارتباط با دیگران استفاده کنید. کودک رفتار مودبانه را از شما می‌آموزد.
 • به کودک بیاموزید اگر شخصی برای آنها کاری انجام داده است یا هدیه‌ای تقدیم شان کرد، سپاسگزاری کند. کودکان معمولا به صحبت‌های افراد بزرگسال توجه می‌کنند، اگر این رفتار مودبانه را در شما مشاهده کنند، حتما یاد می‌گیرند.
 • برای آموزش رفتار خوب به کودکان یاد بدهید که درباره ویژگی‌های ظاهری افراد دیگر نظر ندهد. هر چند تعریف کردن از ظاهر دیگران برای آنها خوشایند و مطلوب است.
 • به کودک بیاموزید زمانی که افراد بزرگسال یا شما و همسرتان مشغول صحبت با یکدیگر هستید، صحبت‌های شما را قطع نکند؛ مگر اینکه کار ضروری داشته باشند. به آنها بگویید در صورت تمام شدن صحبتتان، به حرف‌های آنها گوش خواهید داد.
 • برای آموزش برخورد مودبانه به کودک بگویید، در صورتی که می‌خواهد شخصی را با رفتار مودبانه متوجه حضورش کند، در ابتدای کلامش واژه ببخشید را به کار ببرد.
 • به کودک بگویید که جهان، عکس‌العملی نسبت به نگرش و باور‌های منفی آنها نشان نمی‌دهد. غرغر‌ها و بهانه‌گیری‌ها را پیش خودش نگاه دارد یا در نهایت فقط با دوستانش درد و دل کند. تربیت فرزند خوشبین از او در آینده یک انسان موفق می‌سازد.

چند راهکار برای آموزش برخورد مودبانه به کودک

 • مراقب باشید کسی در خانه به رفتارهای بد او نخندد. خندیدن، بچه ها را تشویق می کند تا رفتارهای بد را منبع شوخی و سرگرمی بدانند.
 • برای آموزش برخورد مودبانه به کودک از این سؤال قدیمی که: « چه گفتی؟» بپرهیزید. در عوض حرفی را که او گفته است به صورتی که برایتان قابل قبول است بازگو کنید: «دوست دارم بشنوم ممکن است کیک بیشتری به من بدهی ..؟»
 • آموزش برخورد مودبانه به کودک را بیاموزید. و سرزنش نکنید. به جای گفتن: «این کار خیلی زشت است ، مثل یک گاو رفتار نکن! بگویید: « آروغ زدن سر میز غذا، کاری بی ادبانه است و اگر این کار را انجام دادی، باید بگویی ببخشید »
 •    اگر فرزندتان نمی دانست رفتار صحیح چیست، درس با ارزشی به او داده اید و اگر می دانست، رفتارهای خوب خودتان را با اصلاح رفتار او نشان داده اید و احتمالا باعت شده اید از انجام چنین رفتاری احساس حماقت کند.
 • اگر کودکی برای تظاهر یا از کوره در رفتن شما رفتارهای نامناسبی می کند، بهترین کار این است که توجهی به او نکنید و از وی دور شوید. می توانید آشکارا او را نادیده بگیرید و پشتتان را به او کنید و بر مسئله ای دیگر متمرکز شوید. بعدها در فرصتی مناسب، با فرزندانان در مورد رفتارهای صحیح صحبت کنید.
 • به چشمان فرزندتان نگاه کنید و بگویید: «وقتی بتوانی با استفاده از رفتارهای مناسب از من سؤالی بکنی، خوشحال می شوم که پاسخ تو بدهم.» وقتی رفتارهای مناسبی دارد، او را تحسین کنید.
 • الگوی رفتاری باشید که دوست دارید از فرزندتان ببینید. والدین، در برخورد با بچه ها براحتی فراموش می کنند که از چنین عباراتی استفاده کنند: « لطفا » ، «متشکرم» و « ببخشید». رفتارهای خود را به خاطر آورید. این درس خوبی است و زندگی را خوشایندتر می کند. پس به جای جمله ی « برو و یک چکش برایم بیاور» بگویید: «لطفاً برایم یک چکش بیاور »
 • در هنگام گفتگو با کودک و زمانی که درخواستی از او دارید از کلمات مودبانه‌ای همچون “لطفا”  و “ممنونم” به صورت مکرر استفاده کنید، اجازه دهید کودک کلمات مودبانه را از زبان شما مرتب بشنود، با این روش کودک رفتار شما را الگوی خود قرار داده و در گفتگوهایش مانند شما عمل خواهد کرد.
 • برای آموزش رفتار صحیح به کودکان از کودک بخواهید تا رسیدن به نوبتش صبر کند، ریشه رفتار خوب احترام به دیگران است، ادعا کردن و بیان کردن نظر یکی از ویژگی‌های خوب رفتاری است، ولی باید مودبانه و با احترام صورت گیرد، کودک شما باید یاد بگیرد که تا وقتی نوبت او نرسیده نباید صحبت دیگران را قطع کند.

 

نوشته های مشابه
روش صحیح تشویق و تحسین کردن کودکان
روش صحیح برخورد با بدرفتاری کودکان
آموزش کودک برای احترام گذاشتن به دیگران
نحوه برخورد با بچه بی ادب در مهمانی
اهمیت روانشناسی کودک

لینک اینستاگرام:
https://www.instagram.com/p/BhJdBEYFkYK/

نوشتهٔ بعدی
رشد کودک از یک تا دو سالگی
نوشتهٔ پیشین
بی توجهی فعال در مقابل رفتار بد کودک

هشدار: مقالات مربوط به بخش سلامتی و تغذیه، پزشکی، بارداری، زیبایی، روانشناسی برای آموزش و افزایش اطلاعات کاربران فارسی‌زبان گردآوری شده‌اند و صرفا جنبه اطلاع‌رسانی دارند. کاربران برای تشخیص، تسکین و درمان مشکلات حوزه پزشکی و سلامتی ابتدا با پزشک مشورت کنند.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست