1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. بلور
معنی اسم بلور

بلور اسم دخترانه است، معنی بلور: (عربی، معرب از یونانیِ beryllos) ۱- نوعی مادهی معدنی جامد و شفاف مانند شیشه؛ ۲- آنچه از جنس شیشهی شفاف خوب است.

ریشه اسم بلور

اسم عربی – اسم یونانی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست