1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. سارای

انتخاب نام دختر و پسر

سارای

معنی اسم سارای

سارای اسم دخترانه است، معنی سارای: (عبری) (= ساره و سارا)، ( ساره و سارا. ۱-

ریشه اسم سارای

اسم عبری

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست