1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. هما
معنی اسم هما

هما اسم دخترانه است، معنی هما: ۱- (در پهلوی)، فرخنده؛ ۲- پرنده‌ای با جثه‌ای نسبتاً درشت از خانوادهی لاشخورها، دارای بال‌های بلند، دُم بلندِ لوزی شکل به رنگ خاکستری و یک دسته مو در زیر منقار. [هما به خوردن استخوان مشهور است و قدما میپنداشتند سایه‌اش بر سر هر کس بیفتد به سعادت میرسد و در بعضی منابع با عقاب تخلیط شده است] ۳-(اَعلام) هما در «فروردین یشت» اوستا دختر «کی گشتاسب» و خواهر اسفندیار است؛ ۴- (همای) در اساطیر اقوام هندو ایرانی بلند پروازترین پرنده است.

ریشه اسم هما

اسم فارسی – اسم پهلوی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست